Oborní chovy v kraji Vysočina (II.)

Ing. Dalibor Pačes

Ve druhé části představení oborních chovů kraje Vysočina se budeme věnovat devíti oborám. Sedm z nich leží v okrese Havlíčkův Brod a dvě v okrese Jihlava. Všechny vznikly nebo byly obnoveny koncem minulého a začátkem tohoto století. Skladba zvěře v těchto oborách je pestrá. Ve většině z nich se chová daněk evropský a muflon, v některých jelen lesní a sika Dybowského, v jedné sika japonský a dokonce koza bezoárová.

Svět myslivosti na Facebooku