Soutěž Rarita desetiletí

Klání Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej má za sebou deset ročníků. Jubileum jsme se rozhodli oslavit uspořádáním speciálního souboje o raritní trofej desetiletí, v němž se o prvenství utkají vítězky všech uplynulých ročníků.

 
 
 
 

Když jsme v roce 2007 vyhlašovali ten historicky první, nenapadlo nás, s jakým ohlasem se soutěž u čtenářů setká. Rychle se stala jednou z „vlajkových lodí“ Světa myslivosti a dnes je brána za samozřejmou součást letních a podzimních čísel časopisu.

Deset „superfinalistek“ vzešlo z neuvěřitelných 1257 trofejí z českých a slovenských honiteb, které byly přihlášeny do soutěžních ročníků 2007–2016.

Deset „superfinalistek“ soutěžících o titul Rarita desetiletí:

Rarita roku 2007: Jan Slavětínský, 20. 5. 2005, 4 roky, Zahrádka (okr. Havlíčkův Brod)
Rarita roku 2008: Čestmír Peter, 19. 8. 2008, 4 roky, MS Karpaty Oskava (okr. Šumperk)
Rarita roku 2009: Kamil Mello, 1. 6. 2009, 7 let, PZ Pust (okr. Prievidza, Slovensko)
Rarita roku 2010: Mgr. Marián Byrtus, 23. 7. 2009, 3 roky, Potůčky‑Písek (okr. Frýdek‑Místek)
Rarita roku 2011: Pavel Veselý, 8. 7. 2011, 7 let, MS Diana Dalešice (okr. Benešov)
Rarita roku 2012: Radim Grepl, 30. 5. 2012, 4 roky, MS Pravčice (okr. Kroměříž)
Rarita roku 2013: Stanislav Svátek, 1. 8. 2012, 5 let, MS Háje – Horní Sloupnice (okr. Svitavy)
Rarita roku 2014: Ing. František Hájek, 28. 7. 2014, 3 roky, Skryje (okr. Rakovník)
Rarita roku 2015: Ing. Stanislav Šachl, MBA, 16. 5. 2015, 5 let, Nová Ves nad Popelkou (okr. Semily)
Rarita roku 2016: Martin Kronus, 29. 8. 2016, 4 roky, MS Čistá (okr. Mladá Boleslav)

Od začátku konání soutěže trofeje hodnotila sedmičlenná porota a od roku 2008 vybírali svoji trofej též čtenáři pomocí hlasování zprávami SMS a později i prostřednictvím internetu.

Členy poroty v uplynulých letech byli:

 • roky 2007–2009: prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Ing. Karel Lankaš, Oldřich Sedlář, Ing. Jaroslav Syrový, Ing. Jan Špunar, Pavel Scherer, Ing. Roman Urbanec, Ph.D.;
 • roky 2010–2012: Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Ing. Jiří Chmel, Ing. Jiří Janota, Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., Ing. Josef Myslivec, Jindřich Pecha, Ing. Petr Ziegrosser;
 • roky 2013–2015: Ing. Dušan Krajniak, Ing. Libor Krček, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Petr Skočdopole, Václav Svoboda, Ing. Roman Vohradský, Ing. Michal Zubíček.

Od roku 2016 má porota následující složení: prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Jaroslav Hladík, Ing. Miroslav Kutý, Kamil Kvasnička, Ing. Miroslav Pecha, Ing. Milan Suk, Ph.D.

Hlasování „superporoty“

Vyjmenování všech porotců není nepodstatné, neboť to budou právě oni, kdo bude hodnotit desítku vítězných trofejí z uplynulých ročníků. Jeden z porotců se však do bodování již bohužel nemůže zapojit, byť by mu to jistě udělalo velkou radost… Prof. Hromase, jenž zemřel v roce 2012, nahradí místopředseda redakční rady Světa myslivosti Jiří Černý, který řadu let působí jako člen poroty „v záloze“ pro případ, kdy někdo ze sedmi ostatních kolegů nemůže trofeje z nějakých důvodů obodovat.

Porotci budou trofejím udělovat body na stupnici 1–10, přičemž vítězkou, tedy Raritou desetiletí, se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. V případě bodové shody rozhodne o pořadí počet bodů získaných ve finále příslušného soutěžního ročníku, z nějž trofej vzešla jako vítězka. Lovci vítězné trofeje, ale též lovcům trofejí, které skončí na dalších místech, budou předány zvláštní ceny redakce.

Hlasování čtenářů

Raritní trofej desetiletí budou moci vybírat i čtenáři Světa myslivosti, a to pomocí hlasovacího kupónu otištěného ve Světě myslivosti č. 2/2017 na str. 71. Kupón obsahuje seznam trofejí, přičemž hlasující čtenář stanoví své pořadí od 1. do 10. místa. Za 1. místo získává trofej 10 bodů, za 10. místo jeden bod. Vítězkou čtenářské části soutěže se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem (v případě bodové shody o pořadí opět rozhoduje počet hlasů získaných ve finále příslušného soutěžního ročníku, v němž konkrétní trofej zvítězila). Lovec vítězné trofeje získá knihu z nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o.

Hlasovací kupón vystřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu naší redakce. Uzávěrka hlasování čtenářů je již 20. února! Do hlasování budou zařazeny pouze přesně a čitelně vyplněné kupóny! Z obdržených kupónů bude vylosováno deset čtenářů, kteří obdrží knižní ceny věnované redakcí.

Výsledky bodování poroty i hlasování čtenářů budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 3/2017.

Vyberte Raritu desetiletí!

Vítězné trofeje deseti ročníků soutěže Rarita roku. Která z nich bude Raritou desetiletí?

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Aktuální Lesnická práce - březen 2018

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 03/2018
 • Rozhovor s Danuší Nerudovou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně
 • Rozhovor s Janou Stachovou, socioložkou, která se ve svých výzkumech zaměřuje na environmentální problémy
 • Lesy ČR: Lesnická vzdělávací centra Lesů ČR - rozhovor s Ondřejem Kopeckým, vedoucím odboru marketingu a komunikace Lesů ČR
 • Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR na Křivoklátě
 • Hospodářská úprava lesa: Dřevinná skladba našich lesů dle roku jejich založení
 • Les a voda: Holé seče a plochy po rozpadu stromového patra ovlivňují celkový odtok z lesa
 • Ochrana lesa: Ověřování kvality aplikace insekticidních asanačních prostředků 
 • 13. odborný seminář MERCATA LES v Třebíči
 • Lesnická genetika: Genetika a šlechtění lesních dřevin - kvalitativní a kvantitativní znaky 
 • Reportáž: Lesníci na lyžích
 • FLD ČZU Praze: Stromové lapáky proti kůrovcům: můžeme zvýšit efektivitu?  
 • LOS informuje: Co nového přináší novela zákona o rostlinolékařské péči pro lesní hospodářství?
 • Další zajímavé informace v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - březen 2018

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 03/2018
 • Daří se nám dochovat jeleny do zralého věku
 • Jak dál v hospodaření s jelení zvěří ve volných honitbách
 • Aktuálně o africkém moru prasat
 • K policejním odstřelovačům, AMP a stanovisku MZe
 • Vláda schválila návrh novely zákona o zbraních
 • Reprodukční cyklus jezevce lesního v podmínkách středního Slovenska
 • Kamzíci z Košuty
 • EXPOHunting a EXPOShooting – veletrhy s vášní
 • Pes má dělat člověku radost
 • Za loveckými psy do Finska (I.)
 • Lov zvěře pomocí chrtů v Maďarsku
 • Pulsar Apex XQ50 LRF - nový termovizní zaměřovací dalekohled na našem trhu
 • Chovatel zvěře a lovec kníže Christian Kraft Hohenlohe Öhringen
 • Mistrovství Evropy preparátorů 2018
 • Silva Regina 2018 přinese to nejlepší z lesnictví a myslivosti
 • Hromadné naleziště parohů
 • Nejstarší obraz bohyně Diany
 • Svět myslivosti č. 03/2018 je na novinových stáncích od 6. března 2018

Svět myslivosti na Facebooku