Soutěž Rarita desetiletí

Klání Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej má za sebou deset ročníků. Jubileum jsme se rozhodli oslavit uspořádáním speciálního souboje o raritní trofej desetiletí, v němž se o prvenství utkají vítězky všech uplynulých ročníků.

 
 
 
 

Když jsme v roce 2007 vyhlašovali ten historicky první, nenapadlo nás, s jakým ohlasem se soutěž u čtenářů setká. Rychle se stala jednou z „vlajkových lodí“ Světa myslivosti a dnes je brána za samozřejmou součást letních a podzimních čísel časopisu.

Deset „superfinalistek“ vzešlo z neuvěřitelných 1257 trofejí z českých a slovenských honiteb, které byly přihlášeny do soutěžních ročníků 2007–2016.

Deset „superfinalistek“ soutěžících o titul Rarita desetiletí:

Rarita roku 2007: Jan Slavětínský, 20. 5. 2005, 4 roky, Zahrádka (okr. Havlíčkův Brod)
Rarita roku 2008: Čestmír Peter, 19. 8. 2008, 4 roky, MS Karpaty Oskava (okr. Šumperk)
Rarita roku 2009: Kamil Mello, 1. 6. 2009, 7 let, PZ Pust (okr. Prievidza, Slovensko)
Rarita roku 2010: Mgr. Marián Byrtus, 23. 7. 2009, 3 roky, Potůčky‑Písek (okr. Frýdek‑Místek)
Rarita roku 2011: Pavel Veselý, 8. 7. 2011, 7 let, MS Diana Dalešice (okr. Benešov)
Rarita roku 2012: Radim Grepl, 30. 5. 2012, 4 roky, MS Pravčice (okr. Kroměříž)
Rarita roku 2013: Stanislav Svátek, 1. 8. 2012, 5 let, MS Háje – Horní Sloupnice (okr. Svitavy)
Rarita roku 2014: Ing. František Hájek, 28. 7. 2014, 3 roky, Skryje (okr. Rakovník)
Rarita roku 2015: Ing. Stanislav Šachl, MBA, 16. 5. 2015, 5 let, Nová Ves nad Popelkou (okr. Semily)
Rarita roku 2016: Martin Kronus, 29. 8. 2016, 4 roky, MS Čistá (okr. Mladá Boleslav)

Od začátku konání soutěže trofeje hodnotila sedmičlenná porota a od roku 2008 vybírali svoji trofej též čtenáři pomocí hlasování zprávami SMS a později i prostřednictvím internetu.

Členy poroty v uplynulých letech byli:

 • roky 2007–2009: prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Ing. Karel Lankaš, Oldřich Sedlář, Ing. Jaroslav Syrový, Ing. Jan Špunar, Pavel Scherer, Ing. Roman Urbanec, Ph.D.;
 • roky 2010–2012: Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Ing. Jiří Chmel, Ing. Jiří Janota, Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., Ing. Josef Myslivec, Jindřich Pecha, Ing. Petr Ziegrosser;
 • roky 2013–2015: Ing. Dušan Krajniak, Ing. Libor Krček, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Petr Skočdopole, Václav Svoboda, Ing. Roman Vohradský, Ing. Michal Zubíček.

Od roku 2016 má porota následující složení: prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Jaroslav Hladík, Ing. Miroslav Kutý, Kamil Kvasnička, Ing. Miroslav Pecha, Ing. Milan Suk, Ph.D.

Hlasování „superporoty“

Vyjmenování všech porotců není nepodstatné, neboť to budou právě oni, kdo bude hodnotit desítku vítězných trofejí z uplynulých ročníků. Jeden z porotců se však do bodování již bohužel nemůže zapojit, byť by mu to jistě udělalo velkou radost… Prof. Hromase, jenž zemřel v roce 2012, nahradí místopředseda redakční rady Světa myslivosti Jiří Černý, který řadu let působí jako člen poroty „v záloze“ pro případ, kdy někdo ze sedmi ostatních kolegů nemůže trofeje z nějakých důvodů obodovat.

Porotci budou trofejím udělovat body na stupnici 1–10, přičemž vítězkou, tedy Raritou desetiletí, se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. V případě bodové shody rozhodne o pořadí počet bodů získaných ve finále příslušného soutěžního ročníku, z nějž trofej vzešla jako vítězka. Lovci vítězné trofeje, ale též lovcům trofejí, které skončí na dalších místech, budou předány zvláštní ceny redakce.

Hlasování čtenářů

Raritní trofej desetiletí budou moci vybírat i čtenáři Světa myslivosti, a to pomocí hlasovacího kupónu otištěného ve Světě myslivosti č. 2/2017 na str. 71. Kupón obsahuje seznam trofejí, přičemž hlasující čtenář stanoví své pořadí od 1. do 10. místa. Za 1. místo získává trofej 10 bodů, za 10. místo jeden bod. Vítězkou čtenářské části soutěže se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem (v případě bodové shody o pořadí opět rozhoduje počet hlasů získaných ve finále příslušného soutěžního ročníku, v němž konkrétní trofej zvítězila). Lovec vítězné trofeje získá knihu z nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o.

Hlasovací kupón vystřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu naší redakce. Uzávěrka hlasování čtenářů je již 20. února! Do hlasování budou zařazeny pouze přesně a čitelně vyplněné kupóny! Z obdržených kupónů bude vylosováno deset čtenářů, kteří obdrží knižní ceny věnované redakcí.

Výsledky bodování poroty i hlasování čtenářů budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 3/2017.

Vyberte Raritu desetiletí!

Vítězné trofeje deseti ročníků soutěže Rarita roku. Která z nich bude Raritou desetiletí?

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Aktuální Lesnická práce - březen 2017

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH ČÍSLA 3/2017
 • Rozhovor s Patrikem Mlynářem z MZe o Národním akčním plánu na změnu klimatu
 • Představení Národního akčního plánu na změnu klimatu z pohledu MŽP
 • Anketa: názory zástupců lesnického oboru na Národního akčního plánu na změnu klimatu
 • Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn
 • Rozhovor s Ladislavem Půlpánem, vedoucím odboru LH a ochrany přírody Lesů ČR
 • Ohlédnutí správců lesů: 10 let od orkánu Kyrill
 • Reportáž z továrny na ohýbaný nábytek TON
 • Máme opravdu samé monokultury?
 • Stříbro a lesy - odlesnění východních Krkonoš v 16. století
 • Zpráva z odborného semináře MERCATA LES
 • 26 let poznatků a zkušeností z výběrného hospodaření na Klokočné
 • Mnoho dalších informací v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - březen 2017

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 3/2017
 • Odložení novely zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Strategické cíle MZe v myslivosti do roku 2030
 • Názory expertů na strategické cíle MZe
 • Vývoj stavů spárkaté zvěře v České republice (II.)
 • Seminář „Chov jelení zvěře v podmínkách velké honitby" konaný na Vsetínsku
 • Elektronická evidence tržeb z pohledu mysliveckých spolků
 • Problematika používání glyfosátu – totálního herbicidu se zřejmě devastujícími účinky na drobnou zvěř
 • Ochrana dropa velkého v Maďarsku
 • Vyhlášení vítězky speciální soutěže Rarita desetiletí
 • Zimování medvědů
 • Minulost, současnost a budoucnost záchranného chovu kozy bezoárové na LS Česká Lípa
 • Nezapomenutelné lovy v Namibii
 • Lovecké smečky v České republice
 • Kulovnice Remington 700 Sendero SF II/.300 RUM
 • Výstava Fehova 2017
 • Neobvyklé přezimování jelení zvěře v Alpách
 • 96. ročník velkého mysliveckého plesu ve vídeňském Hofburgu
 • Svět myslivosti č. 3/2017 je na novinových stáncích od 6. března 2017

Svět myslivosti na Facebooku